คริสเตียนศาสนา และคริสเตียนฝ่ายวิญญาณ แตกต่างกันอย่างไร

คริสเตียนศาสนา และคริสเตียนฝ่ายวิญญาณ 002

คริสเตียนศาสนา และคริสเตียนฝ่ายวิญญาณ 003

คริสเตียนลิฟต์ ขึ้นลงๆ ในแต่ละวัน คืออะไร?

รวบรวมคำถาม-คำตอบทั้งหมดเรื่องความเชื่อ และข้อลึกลับแห่งพระคำพระเจ้า

มันเป็นเรื่องของ "ตา"

ชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนแปลง แต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนตา (เปลี่ยนมุมมอง) (โรม 12.2)

คริสเตียนต้องการเลิกทำบาป ขณะที่พระเจ้าต้องการล้างตาของเรา เพื่อให้ได้เห็นความจริงว่า ตัวบาปในเราถูกทำลายแล้ว (โรม 6.6-7)

เราจะทำบาปมาก ถ้าหากตาของเราถูกเปิดน้อย เราจะทำบาปน้อย ถ้าหากตาเราถูกเปิดมาก

เราจะมีสันติสุขไม่นาน ถ้าหากตาของเราถูกเปิดน้อย เราจะมีสันติสุขทั้งวันทุกวัน ถ้าหากตาเราถูกเปิดมาก

เราจะกระวนกระวายน้อย ถ้าหากตาของเราถูกเปิดมาก เราจะกระวนกระวายมาก ถ้าหากตาเราถูกเปิดน้อย

เมื่อเปาโลกล่าวว่า ท่านไม่ "รู้" หรือว่า... แท้ที่จริงท่านกล่าวว่า ท่านไม่เห็นหรือว่า...

เมื่อพระเยซูตรัสว่า "ตาเป็นประทีปของร่างกาย" แท้ที่จริงพระองค์ทรงกล่าวว่า คริสเตียนควรเดินด้วยตา (วิญญาณ) ท่านจึงจะเลิกกระวนกระวาย และดำเนินในชีวิตในสวรรค์บนดินนี้ได้

มันเป็นเรื่องของ "ตา" ครับ

มานาที่ซ่อนไว้ 001

ตอน: เป็นมนุษย์วิญญาณ แต่กลับเดินด้วยเนื้อหนัง

เนื้อหนัง 002

เนื้อหนัง 008

เนื้อหนัง 009

หนังสือเอเฟซัส

หนังสือฟิลิปปี

ขอเชิญพี่น้องมาร่วมประชุมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์

ห้อง 220 ชั้น 2 อาคารราชปรารภทาวเวอร์แมนชั่น ซ. ราชปรารภ 14

เวลา 11:00-15:00 น. (4 ชม.)

  • 11:00-13:00 น. นมัสการ อธิษฐาน ปราศรัยด้วยเพลงสดุดี และหักขนมปังร่วมกัน ต่อด้วยการเสริมสร้างพระกายพระคริสต์
  • 13:00-14:00 น. ทานอาหารร่วมกัน
  • 14:00-15:00 น. สามัคคีธรรมรอบบ่าย

สอบถามเส้นทาง ติดต่อพี่น้องบาส โทร. 089-4468032

แผนที่: https://goo.gl/maps/pwcSF765YUm

(สถานที่ประชุมในต่างจังหวัด: http://bit.ly/2E7JN5V)